5 trend อาหารปี 2010

posted on 08 Jan 2010 09:22 by glorybloom in Story

ข้อมูลน่าสนใจที่อยากแบ่งปันกันอ่าน

 TOP 5 FOOD TRENDS 2010

1. คืน สู้ธรรมชาติ (Back to Basic)

ส่วนผสมในอาหารที่มาจากธรรมชาติจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ผู้บริโภคให้การใส่ใจกับเรื่องโภชนาการมากกว่าการมองเรื่องความสะดวก

 

2. ร้านอาหาร (Restaurant)

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ "ใครที่คุณพาไปทานข้าวด้วย" มากกว่า"คุณไปกินอะไร"

ไปทานข้าวนอกบ้านตามภัตตคารเป็นส่วนหนึ่งของการใช้เวลาร่วมกัน

อาหารใน concept ความสดใหม่ เป็น concept ที่ดีทีเดียว

 

3. ร้านขายของชำ

ร้านของชำ (รวมถึงส่วนขายของชำใน super market) มีการเติบโตเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของอาหาร ที่เน้นคุณภาพและความสดใหม่

ร้านของชำเหล่านี้เสริมให้อาหารที่ทำกินกันที่บ้านมีคุณภาพและโภชนาการสูงขึ้น

แนวโน้มความนิยมใน fast food จะลดลง

 

4. อาหารแนวฟิวชั่น

อาหารฟิวชั่นในรสชาดใหม่ๆ จะมีออกมามากขึ้นในปี 2010

การปรุงอาหารจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน และเพื่อเข้าสังคม

 

5. food traceability

ผู้บริโภคสนใจในแหล่งที่มาของอาหารมากขึ้น

เพราะฉนั้น tracebility จึงเป็นสิ่งสำคัญ (ต้นทุนอาหารอาจสูงขึ้น)

ผู้บริโภคต้องการความมั่นใจว่าอาหารจะปลอดภัย บรรจุภัณฑ์ไม่เป็นอันตราย

 

 

Comment

Comment:

Tweet

อาหารฟิวชั่นคืออะไรหรือคะ embarrassed

#1 By natcha on 2010-01-08 10:11