ลูกสาวไม่ได้ติดตามข่าวบ้านเมืองมาพักใหญ่.. ที่บ้านลูกสาวไม่มีโทรทัศน์
คุณพ่อที่น่ารัก ก็อธิบายง่ายๆ ให้ลูกสาวฟังว่า
 
เขมร: "ตามที่ศาลโลกตัดสินเมื่อก่อนโน้น... ที่ดินตรงโน้น ตามแผนที่ภาคผนวก 1 เขียนว่าเป็นของเขมรนะคร้าบท่าน.. ไทยไม่ยอมยกที่ให้ แต่เขมรจะเอา"
 
ไทย: "ตามที่ศาลโลกตัดสินเมื่อก่อนโน้น... ไม่ได้ตัดสินแบ่งเขตดินแดน ตัดสินว่าแค่ตัวปราสาทเป็นของเขมร ให้ไทยยกทหารออกจากตัวปราสาท... ไทยก็ทำตามที่ศาลว่า... แล้วจะมาเอาอะไรหรอ?"
 
เมื่อเราพูดกันคนละเรื่อง... เขมรพูดแต่เรื่องที่ดินตรงโน้น ที่รอบปราสาทไปอีกเป็นกิโล ไทยพูดเรื่องตัวปราสาท.. อยากรู้จักว่าศาลจะพูดเรื่องอะไร? 

Comment

Comment:

Tweet